Tjänster

Uppdrag som Certifierad kontroll-ansvarig,Utföra beräkning och dimensioneringar av trä och stålkonstruktioner enligt gällande regelverk med datastöd.Jag är utbildad ingenjör med lång erfarenhet och certifierad KA, varit verksam som egen företagare med allt från sommarstugor till mindre lagerhallar , samt som ritare åt småhustillverkare och senaste åren takvånings producent som konstruktionsansvarig.Skall jobba som KA i Nybro och angränsande kommuner, mot privatkunder som kontrollansvarig, finns certifikat kan peka mot sp.Skall kunna göra dimensionering av bärverk av trä och stål i databaserat dimensioneringsprogram (Statconstruture).Skall kunna göra mindre A-ritningar för bygglov.Skall kunna göra tillverkningsritning för trähusproduktion och likvärdigt, i Auto cad LT och jobba mot andra entrepenörer.